Huisreglement en aandachtspunten.

Parkeer uw wagen aan de overkant van de straat. Vergewis u ervan dat u niet voor een uitrit geparkeerd staat.

Alles wordt achtergelaten in dezelfde toestand als waarin het bij aankomst werd gevonden. (bv. afwas, thee- koffiekoppen…). Afval, leeggoed en lesmateriaal dat niet tot de uitrusting van de zaal behoort dient te worden meegenomen.

De lokalen met houten vloeren mogen enkel betreden worden met zacht schoeisel. Dit is in alle maten te vinden in de kleedruimte, of zelf mee te brengen. Het is uitdrukkelijk verboden dranken, vloeistoffen en kaarsen zonder veiligheidsrecipient in de grote zaal/zolderruimte binnen te brengen.

Stoelen, tafels en instrumenten mogen in geen geval over de vloer worden versleept.

De vaste klankinstallatie/video/dvd mag slechts door één verantwoordelijk persoon worden bediend. Op de muziekkast horen geen folders, vazen, flessen, glazen, kaarsen of wierook. Na 22 uur moet het volume gereduceerd worden.

De leemmuren zijn broos, schuif er geen stoelen, lampen of kisten tegen. Ook niet als zitleuning te gebruiken.

In de gebouwen wordt niet gerookt. Huisdieren zijn niet toegelaten. Ouders dienen zowel binnen als buiten toezicht te houden op de kinderen.

Bij schade aan het centrum wordt een schadevergoeding geëist. -Artha kan niet aansprakelijk worden gesteld bij diefstal of ongelukken te wijten aan de gebruikers/ bezoekers zelf. Evenmin is Artha aansprakelijk voor eventuele schade of letsel door de organisatoren/ deelnemers aan derden toegebracht. De huurder dient er zorg voor te dragen een verzekering voor burgerlijke aansprakelijkheid af te sluiten die betrekking heeft op de activiteit. De verhuurder draagt zorg voor de brandverzekering.

Het betreden van de tuin moet gebeuren met voorafgaande kennisgeving en is volledig op eigen risico. Artha, noch de eigenaars van de tuin kunnen verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele ongevallen. Elke schade zal op de aanrichter worden verhaald. Bij slechte weersomstandigheden is is het betreden van de tuin niet toegestaan. Zwemmen is niet toegestaan.

Op eenvoudige aanvraag wordt u het Reglement van Inwendige Orde toegestuurd. Dit reglement is te allen tijde toepasselijk op Artha en wordt door de organisatoren / deelnemers als gekend en aanvaard beschouwd.

Scroll to Top